KLIC-WIN Starterskit Wet, regelgeving en afspraken                     06-04-2020 laatst aangepast https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail?vj=2017-2018&nr=61&version=2#idd1e827528 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail?vj=2017-2018&nr=61&version=2#idd1e827528 https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20180109/voorlopig_verslag/document3/f=/vkkwh9q9mizk.pdf https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20180109/voorlopig_verslag/document3/f=/vkkwh9q9mizk.pdf Voorstel_van_wet.pdf Voorstel_van_wet.pdf Levering+netbeheerders+per+1+juli+2019.pdf Levering+netbeheerders+per+1+juli+2019.pdf https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details?date=27-03-2018#2018A01165 https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details?date=27-03-2018#2018A01165 https://www.internetconsultatie.nl/wijzigingwion/details https://www.internetconsultatie.nl/wijzigingwion/details https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20180403/eindverslag/info https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20180403/eindverslag/info Besluit Inspire stb-2009-502.pdf Besluit Inspire stb-2009-502.pdf https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2018Z04680&did=2018D19529 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2018Z04680&did=2018D19529 190101 RIBON (EN).pdf 190101 RIBON (EN).pdf 190101 BIBON (EN).pdf 190101 BIBON (EN).pdf https://www.klicwin.net/Starterskit_webpages/Starterskit Home.html https://www.klicwin.net/Starterskit_webpages/Starterskit Home.html KLIC-WIN DNO Centrale voorziening v1.1.pdf KLIC-WIN DNO Centrale voorziening v1.1.pdf https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20170608/voorstel_van_wet/document3/f=/vkf0m2y18az1.pdf https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20170608/voorstel_van_wet/document3/f=/vkf0m2y18az1.pdf http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:108:0001:0014:nl:PDF http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:108:0001:0014:nl:PDF 20200319 2020-03-19 - 20079768 - Extra aandacht voor zorgvuldig graven.pdf 20200319 2020-03-19 - 20079768 - Extra aandacht voor zorgvuldig graven.pdf https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20170608/memorie_van_toelichting/document3/f=/vkf0m2y18bz2.pdf https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20170608/memorie_van_toelichting/document3/f=/vkf0m2y18bz2.pdf Toelichting INSPIRE leveringen thema of bedrijf gericht.pdf Toelichting INSPIRE leveringen thema of bedrijf gericht.pdf Toetsingskader Calamiteitenmeldingen 2018 v0.2.pdf Toetsingskader Calamiteitenmeldingen 2018 v0.2.pdf ECLI_NL_RBMNE_2019_957.pdf ECLI_NL_RBMNE_2019_957.pdf http://www.kadaster.nl/documents/20838/88029/Intentieverklaring+KLIC+WIN/46098173-e5e7-4da5-ad69-e7b5827d3c5c http://www.kadaster.nl/documents/20838/88029/Intentieverklaring+KLIC+WIN/46098173-e5e7-4da5-ad69-e7b5827d3c5c Memorie_van_toelichting.pdf Memorie_van_toelichting.pdf Toetsingskader calamiteitenmeldingen 2019 v1.1.pdf Toetsingskader calamiteitenmeldingen 2019 v1.1.pdf 20190524 Toelichting eisen gebiedsinformatie op de graaflocatie.pdf 20190524 Toelichting eisen gebiedsinformatie op de graaflocatie.pdf https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34745-5.html https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34745-5.html https://www.eerstekamer.nl/id/vkneqgctwowu/verslagdeel/stemming_hamerstuk https://www.eerstekamer.nl/id/vkneqgctwowu/verslagdeel/stemming_hamerstuk https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34739_wet_informatie_uitwisseling https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34739_wet_informatie_uitwisseling AMvB-WIBON, treedt per 31 mrt 2108 in werking, stb-2018-92.pdf AMvB-WIBON, treedt per 31 mrt 2108 in werking, stb-2018-92.pdf https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34745/stb-2018-120?resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34745/stb-2018-120?resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4 190101 WIBON (EN).pdf 190101 WIBON (EN).pdf Nader_rapport.pdf Nader_rapport.pdf https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-185.html https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-185.html https://www.tweedekamer.nl/zoeken?qry=34745&Type=Kamerstukken&fld_tk_categorie=kamerstukken&fromdate=05/02/2018&todate=13/02/2018 https://www.tweedekamer.nl/zoeken?qry=34745&Type=Kamerstukken&fld_tk_categorie=kamerstukken&fromdate=05/02/2018&todate=13/02/2018 Toelichting termijn hybride levering gebiedsinformatie def.pdf Toelichting termijn hybride levering gebiedsinformatie def.pdf https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-140.html?zoekcriteria=?zkt=Uitgebreid&pst=Tractatenblad%7CStaatsblad%7CStaatscourant%7CGemeenteblad%7CProvinciaalblad%7CWaterschapsblad%7CBladGemeenschappelijkeRegeling%7CParlementaireDocumenten&vrt=WIBON&zkd=InDeGeheleText&dpr=Alle&spd=20180528&epd=20180528&sdt=DatumPublicatie&ap=&pnr=1&rpp=10&resultIndex=2&sorttype=1&sortorder=4 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-140.html?zoekcriteria=?zkt=Uitgebreid&pst=Tractatenblad%7CStaatsblad%7CStaatscourant%7CGemeenteblad%7CProvinciaalblad%7CWaterschapsblad%7CBladGemeenschappelijkeRegeling%7CParlementaireDocumenten&vrt=WIBON&zkd=InDeGeheleText&dpr=Alle&spd=20180528&epd=20180528&sdt=DatumPublicatie&ap=&pnr=1&rpp=10&resultIndex=2&sorttype=1&sortorder=4 Besluit inwerkingtreding WIBON per 31 mrt 2018, stb-2018-90.pdf Besluit inwerkingtreding WIBON per 31 mrt 2018, stb-2018-90.pdf Wibon - Stb. 2018-73.pdf Wibon - Stb. 2018-73.pdf https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20170908/verslag/document3/f=/vkhkee1ao7yi.pdf https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20170908/verslag/document3/f=/vkhkee1ao7yi.pdf Besluitenlijst_extra_procedurevergadering_vaste_commissie_voor_Economische_Zaken_d.d._5_juli_2017.pdf Besluitenlijst_extra_procedurevergadering_vaste_commissie_voor_Economische_Zaken_d.d._5_juli_2017.pdf http://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=celex:32014L0061 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=celex:32014L0061 Regeling informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken - Stcrt-2018-17588.pdf Regeling informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken - Stcrt-2018-17588.pdf http://wetten.overheid.nl/BWBR0026158/2009-09-01 http://wetten.overheid.nl/BWBR0026158/2009-09-01 20181206 stcrt-2018-68073.pdf 20181206 stcrt-2018-68073.pdf